Vo štvrtok 17. októbra sa v CVČ sv. Jakuba konala prednáška s názvom DOSPELÍ ĽUDIA VZÁJOMNE. Prednášateľ – don Pavol Dzivý, SDB – hovoril o tom, že čím