Najnovšie farské správy si môžete pozrieť tu:

Reportáže:

 1. Mládežnícky tábor
 2. Divadelný tábor
 3. Výletový tábor
 4. Tábor Centráčik
 5. Tábor Bambino
 6. Svätojakubovské hody
 7. 728. výročie posvätenia chrámu
 8. Púť do Medžugorja
 9. Augustové trojdnie
 10. Divadelné predstavenie Polepetko
 11. Duchovná obnova ZBZ a mládeže
 12. Rozhovor s pánom kaplánom Ivanom Belkom
 

Reportáže:

 1. Deň mládeže
 2. Deň matiek
 3. Deň detí
 4. Deň otcov
 5. Výlet Mamiklubu
 6. Výlet do Nitry
 7. Vysluhovanie sviatosti kňazstva
 

Reportáže:

 1. Stredy s prekvapením
 2. Karneval v centre
 3. Karneval v Mamiklube
 4. Jarný tábor
 5. Formácia tretiakov
 6. Identita muža a ženy
 7. Alfa deň
 8. Dobývanie Božieho kráľovstva
 9. TV LUX v centre a v Kostole sv. Jakuba
 10. Púť do Svätej zeme
 11. Pozvánky
   

Reportáže:

 1. Stredy s prekvapením
 2. Duchovné obnovy pre birmovancov
 3. Formácia tretiakov
 4. Katarínske posedenie
 5. Mikuláš v Mamiklube
 6. Adventné dobrodružstvo
 7. Predvianočné posedenie
 8. Jasličková pobožnosť
 9. Mládežnícke piatky
 10. Pozvánky