Najnovšie farské správy si môžete pozrieť tu:

FARSKÉ SPRÁVY október - december 2017

Reportáže:

 1. Zasvätenie Žilinskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
 2. Formácia detí
 3. Prednáška: Jánova Apokalypsa
 4. Hviezdy neba
 5. Koncert Luciana Bezáka
 6. Sviatok všetkých svätých a sviečka za nenarodené deti
 7. Duchovné obnovy pre birmovancov
 8. Návšteva rádia Lumen
 9. Katarínske posedenie
 10. Adventné dobrodružstvo
 11. Duchovná obnova: Boh sa k nám sklonil
 12. Mikuláš v kostole a v Mamiklube
 13. Mikulášsky punč
 14. Rodičovské večery
 15. Roráty
 

FARSKÉ SPRÁVY júl - september 2017

Reportáže:

 1. Mládežnícky tábor
 2. Divadelný tábor
 3. Výletový tábor
 4. Tábor Centráčik
 5. Tábor Bambino
 6. Svätojakubovské hody
 7. 728. výročie posvätenia chrámu
 8. Púť do Medžugorja
 9. Augustové trojdnie
 10. Divadelné predstavenie Polepetko
 11. Duchovná obnova ZBZ a mládeže
 12. Rozhovor s pánom kaplánom Ivanom Belkom
 

FARSKÉ SPRÁVY apríl - jún 2017

Reportáže:

 1. Deň mládeže
 2. Deň matiek
 3. Deň detí
 4. Deň otcov
 5. Výlet Mamiklubu
 6. Výlet do Nitry
 7. Vysluhovanie sviatosti kňazstva
 

FARSKÉ SPRÁVY január - marec 2017

Reportáže:

 1. Stredy s prekvapením
 2. Karneval v centre
 3. Karneval v Mamiklube
 4. Jarný tábor
 5. Formácia tretiakov
 6. Identita muža a ženy
 7. Alfa deň
 8. Dobývanie Božieho kráľovstva
 9. TV LUX v centre a v Kostole sv. Jakuba
 10. Púť do Svätej zeme
 11. Pozvánky
 

FARSKÉ SPRÁVY november - december 2016

Reportáže:

 1. Stredy s prekvapením
 2. Duchovné obnovy pre birmovancov
 3. Formácia tretiakov
 4. Katarínske posedenie
 5. Mikuláš v Mamiklube
 6. Adventné dobrodružstvo
 7. Predvianočné posedenie
 8. Jasličková pobožnosť
 9. Mládežnícke piatky
 10. Pozvánky
 

FARSKÉ SPRÁVY september - október 2016

Reportáže:

 1. Bodka za prázdninami
 2. Jesenná tvorivá dielnička
 3. Duchovno-formačný deň pre animátorov
 4. Púť do Krakova
 5. Prednáška manželov Kondelovcov
 6. Obnova ľudových misií
 7. Formačný deň tretiakov
 8. Mládežnícke piatky
 9. Pozvánky