Ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018:

Pre deti

Pramienok (detský spevácky zbor) Lentilky (divadelný krúžok) Tanečný krúžok Florbalový krúžok Herňa Miništrantský krúžok Angličtina hrou Tvorivá dielnička Formácia detí Tvorivá dielňa

Pre mladých

Miništrantský krúžok Zbor Bohom Zvolaný Shema Formácia mladých Herňa Programátor Anima

Pre mamičky s deťmi

Mamiklub

Pre dospelých

Zbor dospelých Kurz prípravy na manželstvo Farská knižnica Chlapské večery Ženské stretnutia Škola modlitby Cvičenia pre ženy