Adresa:
Centrum voľného času sv. Jakuba Jesenského 2928 Kysucké Nové Mesto 024 04
Email:
centrumsvjakubknm@gmail.com
Riaditeľ:
Mgr. Martina Kontríková
Tel. číslo:

0911 176 111

Fakturačné údaje:
IČO: 42054711 DIČ: 2022293394 IBAN: SK52 0900 0000 0003 1294 9100
Správa web stránky:
kefas555@gmail.com