Inšpiratívny večer 2

Vo štvrtok 17. októbra sa v CVČ sv. Jakuba konala prednáška s názvom DOSPELÍ ĽUDIA VZÁJOMNE. Prednášateľ – don Pavol Dzivý, SDB – hovoril o tom, že čím je náš vzťah s niekým bližší, tým sú aj interakcie silnejšie, a teda i zraňujúcejšie. Povzbudil nás, aby sa naučili hovoriť o tom, čo prežívame, najmä o negatívnych emóciách. Pre mnohých z nás bolo prekvapujúce dozvedieť sa, že v skutočnosti svoju hodnotu odvodzujeme z falošných predstáv, ktoré sme si vytvorili už v detstve. Riadime sa nimi však počas celého ďalšieho života. Máme ich vo svojej podvedomej mysli, takže o nich nevieme. Z najčastejších nepravdivých predstáv mužov o sebe samých spomenieme napr. tieto: Budem mať hodnotu – VÝZNAM, keď: budem mať peniaze, budem vynikať, nikdy neurobím chybu, všetci ma budú rešpektovať… U žien častejšie prevláda falošná predstava, že budú mať hodnotu – PREŽÍVAŤ BEZPEČIE, keď: budem mať milujúceho manžela, každému vyhoviem, každý ma bude prijímať, moje deti budú dobre vychované… Keď sa nám nedarí napĺňať tieto naše ciele, začíname prežívať zničujúce negatívne emócie, z ktorých obviňujeme druhých alebo seba.

Tešíme sa na ďalšie podnetné myšlienky na Inšpiratívnom večeri 21. novembra 2019.

-VS-

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.