Zodpovedný: Mgr. Dana Chylá Formačné dni detí sú zamerané na duchovnú prípravu na 1. sv. prijímanie. Prebiehajú v Centre počas roka v sobotu.  Pre deti býva pripravený bohatý program – katechézy (pozvanie, Desatoro, svedomie a sviatosť zmierenia), práca v skupinkách, scénky, biblické príbehy, hry, súťaže. Počas jednotlivých stretnutí zažívajú spoločenstvo detí a utužujú si svoje priateľstvá.