Zodpovedný: Bc. Tomáš Dedič Mládež sa pravidelne stretáva na skúškach spevokolu v sobotu od 19:00 - 20:30, kde nacvičujú gospelové, adoračné piesne, chorály i spirituály. Pravidelne sa zúčastňujú na sv. omšiach, kde obohacujú svojím spevom liturgiu. Zúčastňujú sa i na niektorých súťažiach, vystúpeniach, mávajú i koncerty v Kostole Panny Márie. Spievajú i na slávnostných sv. omšiach, pri vysluhovaní sviatostí i počas iných liturgických slávnostiach.