Zodpovedný:  Bc. Terézia Turková Každý štvrtok o 15:45 hod. si môžu deti  precvičiť svoje hlásky, a tak potešiť svojich rodičov, starých rodičov, všetkých nás a predovšetkým nášho nebeského Otecka. Po nácviku si zaspievame na detskej svätej omši o 17:00 hod. v Kostole sv. Jakuba. Každý posledný štvrtok v mesiaci sa deti môžu tešiť na hry a zábavu. Pozývame všetkých, ktorí majú radi spev a hudbu... Tešíme sa na TEBA! 🙂