Zodpovedný: vychovávateľky CVČ sv. Jakuba Ihrisko a herňa je zamerané pre deti a mládež, ktoré chcú zmysluplne tráviť voľný čas. Je určená aj pre mladých ako prevencia sociálnopatologických javov. Herňu môžu navštevovať deti staršie ako 6 rokov. Každý deň si môžu zahrať hry v herni – kalčeto, stolný tenis, ale aj spoločenské hry. Počas roka pre deti pripravujeme turnaje, súťaže, športové akcie, snažíme sa počúvať problémy mladých ľudí, ktorí hľadajú odpovede na rozličné otázky. Počas pôstu a adventu máme pripravené duchovné aktivity, ktoré vplývajú na rozvoj mravného života detí a mládeže.