Inšpiratívny večer 1

Vo štvrtok 26. septembra začal otec Pavol Dzivý, SDB prvú zo série prednášok Emócie, potreby a cesta k uzdravujúcej slobode. Téma niesla názov DETI A RODIČIA. Poslucháči mali možnosť sa v myšlienkach vrátiť do detstva a reflektovať počuté na svojom vlastnom živote. Dozvedeli sme sa napríklad, ako je pre dieťa veľmi dôležité vedomie, že bolo chcené a že sa na jeho narodenie rodičia tešili. Otec Pavol upriamil pozornosť aj na nesmiernu dôležitosť prítomnosti oboch rodičov pri výchove. Napríklad (menej známou) úlohou otca je vovádzať syna do dobrodružstva, rizika, prekážok, aby tak mohol získať skúsenosti s ich prekonávaním. Taktiež je otec prvým mužom v živote svojej dcéry, ktorá potrebuje počuť aj zažívať, že je v očiach otca krásna, že sa z nej teší a obdivuje ju. To v nej pomáha budovať vedomie vlastnej hodnoty.  Na záver pripájame niekoľko ďalších podnetných myšlienok, ktoré v spomínaný večer zazneli:

  • Muž len muža potiahne (tak ako sa železo ostrí železom).
  • Skutočná sila nie je výsledkom nepretržitých úspechov, ale schopnosťou prekonávať neúspechy a stále postupovať ďalej a ďalej.
  • Keď zabránime dieťaťu naplno prejavovať svoje pocity, nezabránime pocitom, ale iba ich vyjadreniu.
  • Ľudia schopní skutočného zanietenia, ľudia obrovského ducha a silné osobnosti len málokedy vyrastú z dobrých chlapčekov a dievčatiek.

Zároveň čitateľov srdečne pozývame na ďalší Inšpiratívny večer s otcom Pavlom – 17. októbra.

-VS-

 

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.