Koncert VEČER MILOSRDENSTVA

Koncert VEČER MILOSRDENSTVA (27.-28.4.2019)

V sobotu 27. apríla 2019 o 19:00 (predvečer prvej veľkonočnej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva) sa v našom Kostole sv. Jakuba uskutočnil koncert s názvom VEČER MILOSRDENSTVA. Pri jeho príprave spojili svoje sily dohromady dve hudobné telesá – mládežnícky spevácky Zbor Bohom zvolaný z KNM a komorné zoskupenie Ad Hoc Orchestra z Rajca a okolia. Spolupráca zboru a orchestra sa ukázala byť veľmi tvorivá :).

Pre poslucháčov si pripravili približne hodinové vystúpenie, ktoré vypĺňali gospelové piesne, meditatívne zamyslenia pri obraze Návrat márnotratného syna (Rembrandt) či dychberúce skladby v podaní talentovanej opernej speváčky. Po skončení koncertu pán dekan Peter Holbička udelil všetkým prítomným svoje kňazské požehnanie a účastníci sa presunuli do Pastoračného centra, kde na nich čakalo chutné pohostenie.  Počas Nedele Božieho milosrdenstva mladí hudobníci uviedli tento koncert aj vo Farnosti Rajec, v Kostole sv. Ladislava. Oba koncerty sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou zo strany účastníkov i poslucháčov. Zamýšľaný cieľ sa nám s Božou pomocou podarilo naplniť – sobotný večer v KNM a nedeľné popoludnie v Rajci boli skutočne požehnaným časom plným pokoja, radosti a úžasu nad krásou hudby a spevu. Mnohých z nás sa skrze hudobníkov Boh naozaj dotýkal svojím milosrdenstvom a svojou láskou.

 Veronika S.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.