Výlet do Nitry

Divadlo NitraFarnosť sv. Jakuba v spolupráci s CVČ sv. Jakuba zorganizovali 10. júna pre dobrovoľníkov, pomocníkov a zároveň obetavých ľudí slúžiacich vo farnosti a v centre výlet do Nitry. Nitra, ako najstaršie mesto na Slovensku, je známa prvým  kresťanským kostolom v strednej a východnej Európe a mnohými pamiatkami z čias Veľkej Moravy. Je významným hospodárskym centrom, sídlom dvoch univerzít a strediskom poľnohospodárskeho školstva a výskumu. Ústrednou dominantou mesta je Nitriansky hrad s Katedrálou sv. Emeráma, ktoré sme mali možnosť navštíviť aj my. Práve v katedrále sme sa zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval vdp. Peter Holbička a zároveň nás duchovne sprevádzal počas tohto dňa. O dobrý obed sa postarali bohoslovci v Kňazskom seminári sv. Gorazda, po ktorom nás previedol náš rodák Zdenko Mravec. Po prehliadke hradu a seminára sme sa o 15:00 hodine spojili s Kristovým utrpením v modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Nitra je aj mesto s bohatým kultúrnym  životom, ktorý reprezentuje predovšetkým divadlo Andreja Bagara. O tom sme sa presvedčili účasťou na muzikáli Povolanie Pápež, ktoré nám predstavilo život slovanského pápeža. Ján Pavol II., človek s veľkým srdcom, odovzdaný Matke Božej, vzor lásky a viery, mieru a súcitu, nás vždy vedel ubezpečiť slovami: „Nebojte sa!“ Práve o tomto človeku bolo odohrané muzikálové predstavenie. Po silnom umeleckom zážitku si každý mohol v srdci odniesť domov nejednu myšlienku o hodnotách života, ktoré nás naučil svätý pápež. „Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život. Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske!“ Ján Pavol II. Galériu si môžete pozrieť tu.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.