rok 2017

alebo prázdne tlačivo si môžete stiahnuť tu.   Údaje o prijímateľovi: Rok: 2016 IČO: 42054711 Právna forma: nezisková  organizácia Názov: Centrum voľného času sv. Jakuba Ulica: Jesenského Súpisné číslo: 2928 PSČ: 02404 Obec: Kysucké Nové Mesto 2%    

rok 2016

2percenta

rok 2015

Ďakujeme za podporu práce s deťmi a mládežou i touto formou. Nech Vám to milostivý Boh odplatí svojím požehnaním.