/p. Čanecká/:
Pondelok: 18:15 - 19:15 Kalanetika
Streda: 18:30 - 19:30 Kalanetika
/Mgr. Janka Jánošíková/:
Pondelok: 19:30 - 20:30 Fit step
Utorok: 19:30 - 20:30 Funkčný kondičný tréning
Štvrtok: 19:30 - 20:30 Zdravý chrbát