Katechézy dobrého pastiera-November

V októbri začali prebiehať aj v našej farnosti  v CVČ sv. Jakuba Katechézy Dobrého Pastiera. Átrium navštevuje 9 detí vo veku 3-6 rokov. Počas stretnutia deti pracujú s aktivitami z bežného života – skladajú obrázky, presýpajú piesok, leštia zrkadlo, navliekajú koráliky, … Počas každého stretnutia je im predstavená 1 katechéza z oblasti liturgie a príbehov z Biblie. Deti spoznávajú liturgické zariadenie chrámu – oltár, svätostánok, ambona ale aj samotné liturgické predmety. Spoznávali sme biblickú geografiu krajiny Izrael a 3 dôležité mestá: Nazaret, Betlehem a Jeruzalem. Rozprávali sme si príbeh o Dobrom Pastierovi, ktorý sa stará o svoje ovečky. Deti pracujú v átriu v tichosti a samostatne, učia sa počúvať Boží hlas. Po katechéze je priestor aj na tvorivé dielne. Na záver každého stretnutia sa spoločne krátko pomodlíme. Nech Pán žehná toto dielo a dotýka sa detských sŕdc.

Fotogaléria KDP

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.