Duchovná obnova

V dňoch 8.-9. novembra a 15.-17.novembra sa birmovanci z Farnosti sv. Jakuba zúčastnili na duchovnej obnove v centre a v Pružine. V piatok večer si vypočuli prednášku o Bohu – ako milujúcom otcovi, pracovali v skupinkách s podobenstvom O márnotratnom synovi. V sobotu sa dozvedeli počas prednášok o hriechu, ale aj o záchrannom pláne Ježiša Krista a našej spáse. Učili sa kráčať s Ježišom v osobnom živote a spoznávali osobu Ducha Svätého. Počas dňa bol priestor aj na sv. spoveď, nechýbali ani hry a súťaže. Nech Boh posilňuje vieru našich birmovancov, aby sa nebáli odvážne kráčať s Ním v živote.

FOTO Duchovná obnova

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.