Monthly Archive:: máj 2019

Sviatosť birmovania

V nedeľu 13. mája bola našim birmovancom udelená Sviatosť birmovania ako slávnostné vyvrcholenie ich ročnej prípravy. Túto sviatosť im udeľoval generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. ThLic. Marek Hriadel.
Read More

Deň matiek

V nedeľu 13. mája sme sa stretli v našom centre, aby sme oslávili Deň matiek a poďakovali sa našim mamičkám za ich lásku. Stretnutie otvoril svojím príhovorom pán kaplán Ivan Belko.
Read More