Miništrantský krúžok

Všetci miništranti sú od septembra pozvaní na MINIŠTRANTSKÝ KRÚŽOK!

KEDY??? Každý piatok od 15:30 do 16:30 hod. (Krúžok nie je spoplatnený)

KDE??? V CVČ alebo v kostole (podľa dohody)

Kto sa môže prihlásiť? KAŽDÝ MINIŠTRANT

Teší sa na vás kaplán Ivan 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.