Zodpovedný: Bc. Eva Cabúková

Deti sa stretávajú pravidelne na krúžku tvorivé dielne. Každý utorok vyrábajú nové výrobky. Ako materiál používajú papier, látky, bavlnky, špajdle, vystrihovačky, korálky, cesto a iné, z ktorých vznikajú zaujímavé výtvory. Deti využívajú svoju tvorivosť, kreativitu, vlastné nápady, ktoré vkladajú do svojich jedinečných a originálnych výrobkov. Výtvory sú ladené podľa jednotlivých období či už ročných období alebo liturgických.