zodpovedný Monika Kvaššayová

Je to krúžok pre dievčatá od 3 rokov, je zameraný na pohyb detí, učenie sa základných krokov, práca s paličkou. Deti nacvičujú jednotlivé choreografie na detské piesne. Svojimi vystúpeniami obohacujú program počas jednotlivých akcií v Centre, ako sú Deň otcov, Deň matiek, vianočné posedenie.