Zodpovedný: Bc. Monika Kvaššayová

Mamiklub sú stretnutia mamičiek s deťmi na rodičovskej dovolenke. Spoločne robíme rôzne aktivity, zamerané hlavne na deti. Zábavnú formou si rozvíjajú jemnú motoriku, pohybové a rečové schopnosti. Takto máme jedinečnú možnosť vidieť ako naše dieťatko reaguje v skupine detí. Za tých niekoľko rokov sa v Mamiklube vystriedalo veľa mamičiek a detí. Každý rok je iný a neopakovateľný. Je nádherný byť pri tom a vidieť, ako sa z maličkého batoľaťa, ktoré ešte nevie hovoriť, len očkami vníma a plačom vyjadruje nespokojnosť, stáva osobnosť. Chráni si hračky, spoznáva čaro lepidla, papiera, poznáva farbu a tvary, hľadá si nových priateľov a to všetko pod dohľadom milujúcej matky. Mamičky zas nadväzujú nové priateľstvá, vymieňajú si skúsenosti, navzájom sa podporujú. Každá mamička s dieťatkom zanechala v Mamiklube a našich srdciach nezmazateľný odtlačok, ktorý je jedinečný a nenapodobniteľný.

Stretávame sa v utorok a piatok o 9:30 v CVČ sv. Jakuba. Srdečne privítame všetky mamičky s deťmi.