Od 4. decembra 2013 sa stretávajú muži každú stredu po svätej omši v reštaurácii Pastoračného centra sv.Jakuba na chlapských večeroch.Veľká vďaka patrí nášmu pánu dekanovi Petrovi Holbičkovi, ktorý s touto myšlienkou prišiel a organizuje každé stretnutie.

Chlapi podobajúci sa sv. Jozefovi svojou prácou, starosťou o rodinu, prechovávajúcim tajomstvom vo svojom vnútri alebo odvahou sa tu môžu stretnúť po chlapsky podeliť o svoje starosti a radosti.Je úžasne počuť ako aj chlapi vedia svedčiť o svojej viere v nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista a prihovoriť sa aj jeho a našej nebeskej Matke Márii.

Pravidelné stredajšie stretnutia navštevujú chlapi vo veku 18 až 70 rokov. Priemerne na stretnutie príde 15-20 mužov. Je krásne vnímať ako sa stretnutie rozrastá nie len v rámci farnosti alebo mesta ale prichádzajú k nám chlapi z okolitých obcí alebo miest. Tu je cítiť že aj muži potrebujú hovoriť o svojej spiritualite. Jedna streda v mesiaci je venovaná svätému písmu kde formou lectio divina čítame a rozjímame. Dve stredy nám naši duchovní otcovia (pán dekan Holbička, bývalý pán kaplán Mlyniský alebo súčasný pán kaplán Marek Mucha) rozoberajú predom určenú tému z duchovného života. Posledné stretnutie v mesiaci je nazvané chlapi sebe, tu sa delíme o to čo nás postretlo v daný mesiac pekné alebo čo nás zarmútilo. Skoro pravidelne sa stretnutí zúčastňuje aj Msgr. Ondrej Sandanus ktorý nás vie múdrym slovom povzbudiť a usmerniť.

Každý kto sa o stretnutiach dozvie a má chuť sa zúčastniť je vítaný a prijatý.