Zodpovedný: Mgr. Dana Chylá

Počas roka sa mladí stretávajú v Centre i v Kostole sv. Jakuba, kde sa duchovne vzdelávajú a prehlbujú svoj duchovný život. Modlia sa ruženec, chodia na duchovnú obnovu, počas ktorej spoznávajú Božiu lásku, skutočnosť, že aj oni sú hriešni, obetu Ježiša Krista i moc Ducha Svätého. Súčasťou duchovného programu je aj Alfa kurz, kde hlbšie spoznávajú Ježiša Krista a život podľa jeho vzoru. K Alfa kurzu patrí aj Alfa deň, počas ktorého pozývame spoločenstvo mladých ľudí z Košíc, ktorí sa s nimi radi podelia o to, ako Boh zmenil ich život a ako Duch Svätý koná v ich živote. Mladí dobývajú Božie kráľovstvo, kde spoznávajú svoju farnosť, kostol, liturgiu, učia sa modliť vlastnými slovami a spievať na Božiu slávu.