zodpovedný: Mgr. Dana Chylá

Deti sa stretávajú pravidelne každý týždeň. Učia sa základy angličtiny, obohacujú si slovnú zásobu, učia sa frázy, vypĺňajú anglické doplňovačky, hrajú sa hry. Preberanie jednotlivých tém pomáha deťom, predovšetkým začiatočníkom získavať prvé skúsenosti s anglickým jazykom.