ZBZ a AdHoc opäť spolu… 🎻 🎤

Zbor Bohom zvolaný a komorné zoskupenie AdHoc Orchestra si počas augusta (15.-16.8.2020) pripravili spoločné víkendové turné. V sobotu svojou hudbou potešili srdcia farníkov v Rajci, kde v Kostole sv. Ladislava sprevádzali večernú sv. omšu, po ktorej odznelo ešte pár skladieb. O deň na to sa mladí hudobníci stretli v Kláštore pod Znievom, kde sa v OZ Dobrého pastiera otec Vladimír Maslák spolu so svojimi spolupracovníkmi stará o ľudí, ktorí vplyvom neľahkých životných okolností alebo vlastným pričinením prišli o strechu nad hlavou. V nedeľu 16. augusta tu vrcholilo hodové trojdnie a na slnečnom priestranstve pred prepoštským Kostolom nanebovzatia Panny Márie sa uskutočnila sv. omša a poobede aj koncert. Z podujatia sme odchádzali duchovne povzbudení a obohatení – či už slovami kazateľa – saleziána Antona Červeňa alebo záverečným slovom otca Vladka, no hlboko sa nás dotkol aj príklad krásnej a obetavej služby mnohých ľudí zo zariadenia. Vďaka ti, Bože, za dary a talenty, ktoré si nám dal J. Vďaka ti, že aj prostredníctvom nich môžeme zjavovať kúsok tvojej krásy, lásky a dobroty a prinášať druhým ľuďom skrze našu hudbu Tvoju nehu a pohladenie.

„Bohu prinášame slávu, keď využívame svoje schopnosti v službe druhým. Každého z nás Boh obdaril jedinečným nadaním, talentom, zručnosťou a schopnosťami. Nie náhodou máš všetky tieto vlastnosti. Boh ťa neobdaril tvojimi schopnosťami, aby si ich sebecky používal.
Dal ti ich, aby z nich mali prospech iní.
Rovnako iným boli dané schopnosti pre tvoj úžitok.“

(Rick Warren)

-VS –

    

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.