PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI

Termín prvého svätého prijímania pre tohtoročných tretiakov bude pravdepodobne v druhej polovici septembra 2020.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.