Oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského kraja: SRDCE NA DLANI 2019

Som rada, že som sa zúčastnila tejto krásnej akcie, ktorá vyzdvihuje dobrovoľníkov a ich nenahraditeľnú prácu. V našom Centre voľného času sv. Jakuba každoročne pomáha cca 30 dobrovoľníkov a vo farnosti ešte mnoho ďalších ľudí. Veľmi si vážim ich obetavosť a čas, ktorý sa rozhodli darovať deťom a mládeži, aby tak prispeli k ich výchove a formácii. A tak sa spoločnými silami usilujeme ponúknuť čo najkvalitnejšie využívanie voľného času a pôsobiť tak aj preventívne voči sociálno-patologickým javom u detí a mládeže. Mnohí naši dobrovoľníci tu pracujú už roky a vďaka nim môže naše CVČ ponúknuť taký rozmer služieb, aký ponúka v súčasnosti. Preto aj takýmto spôsobom ďakujem všetkým našim dobrovoľníkom a animátorom. Teším sa, že jeden z nich, Ing. Peter Sedláček, dostal v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania ocenenie SRDCE NA DLANI za svoju dlhoročnú službu. Takisto sa veľmi teším, že v Kysuckom Novom Meste bol ocenený pán Rudo Mlich a nominovaná Helenka Holá a Patrik Hyll. Verím, že dobrovoľníctvo obohacuje tých, ktorým sa venujeme, ale aj nás samých a že sa oplatí žiť pre vyššie veci…

– Mgr. Martina Kontríková –
riaditeľka CVČ sv. Jakuba v KNM


Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.