Možnosť darovať 2% pre CVČ sv. Jakuba aj v roku 2023

Vnímame, že naším poslaním je počas celého roka venovať svoj čas  deťom a mládeži z nášho mesta a okolia.  Sú to práve oni, kto o niekoľko rokov začne viditeľne formovať spoločnosť, ktorej súčasťou sme aj my sami. Našu činnosť zameriavame na aktivity napomáhajúce rozvoju talentov, zručností, a tiež vedieme deti a mládež k budovaniu dôležitých životných hodnôt v duch kresťanskej viery.  Ak aj Vám leží na srdci túžba podporiť toto úsilie, môžete nás   v roku 2023 opäť podporiť poukázaním 2% z dane (alebo 3% v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej dobrovoľnícku činnosť).

Tlačivo na poukázanie 2%, resp. 3% 📄✍️ nájdete: TU.

Podiel zaplatenej dane nám môžete poukázať nasledovne:

1. Podpísané tlačivá /Potvrdenie + Vyhlásenie/ priniesť priamo do CVČ sv. Jakuba alebo vhodiť do schránky FÚ sv. Jakuba v KNM
          
                      alebo

2. Osobne zaslať na príslušný daňový úrad.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
Veľmi si to vážime.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.