Ženské stretnutia prebiehajú každú stredu o 18:00 hod. v CVČ sv. Jakuba.