Zodpovedný: Mgr. Dominika Maliková

Tanečný krúžok – je určený pre všetky deti základnej školy, ktoré majú radi tanec a radi sa pohybujú v rytme hudby. Na hodinách sa spoločne naučíme rôznym tanečným prvkom a krokovým variáciám. Zoznámime sa aj s viacerými druhmi tanca ako sú moderné, ľudové a latinsko-americké. Popritom nebude chýbať kopec zábavy, dobrej hudby a samozrejme veľa nových tanečných nápadov, ktoré môžu deti prezentovať na podujatiach organizovaných CVČ sv. Jakuba. Tešíme sa na každého nového tanečníka či tanečníčku.