zodpovedný: Iveta Sedláčková, Terézia Turková Naše centrum ponúka veľa zaujímavých krúžkov a jedným z nich je aj divadelné stretko Lentilky. Je určené pre všetky deti základnej školy, ktoré sa radi hrajú, zabávajú, tvoria, nachádzajú nových kamarátov, spievajú či tancujú a majú radi divadlo. Každý piatok o 15:00 začíname stretko spoločnou modlitbou, po ktorej sa zahráme pár hier, spravíme si divadelnú rozcvičku a potom sa pustíme do nacvičovania. Krúžok Lentilky má v našom meste už dlhú históriu. A prečo sa voláme Lentilky? Pretože tak, ako aj lentilky majú iné príchute a farby, aj my Lentilkáči sme každý v niečom iný a výnimočný. Aj minulý rok sme nacvičili pár pekných divadiel, hier a scénok. V októbri na Misijnom ruženci hru Vstupenka do neba, na vianoce, tak ako každý rok Jasličkovú pobožnosť, na Deň matiek rozprávku o Ruženke a scénku o tom, ako Boh stvoril mamu. S našimi divadielkami sa snažíme ľudí rozveseliť a potešiť, ale tiež im ukázať, aký úžasný je náš Boh.