Zodpovedný: Mgr. Martina Kontríková

Anima vznikla v našom centre v roku 2012, kde bola odpoveďou na potrebu zapojiť množstvo mladých ľudí, ktorí majú chuť deliť sa o svoj voľný čas, svoje dary a talenty aj s inými. Anima je krúžok zameraný na duchovný, osobnostný rast a vzdelávanie súčastných aj nových animátorov a dobrovoľníkov v Centre sv. Jakuba. Účastníci krúžku sa učia ako správnym spôsobom pristupovať k deťom, spoločne zdieľajú rôzne témy, nápady i spoločné hry. Prakticky aj teoreticky sa učia sami vytvárať a pripravovať hry, stretká a akcie. Zároveň vytvárajú spoločenstvo slúžiace potrebám farnosti a centra. Anima prebieha každý utorok o 18.00 hod. aj počas roka formou duchovných obnov a špeciálnych akcií.