Katechézy Dobrého Pastiera – október

V mesiaci október sme vo Farnosti sv. Jakuba začali pilotný program pre deti pod názvom Katechézy Dobrého pastiera. Tento program je zameraný na rozvoj duchovného života pre deti od 3-6 rokov. Deti sa stretávajú 1x do týždňa 1/ 1,5 hod. Na začiatku stretnutia pracujú s materiálom z praktického života – leštia zrkadlo, presýpajú piesok, triedia podľa farieb, skladajú obrázky. Po zazvonení zvončeka nasleduje krátka katechéza zameraná na niektorú duchovnú tému. Tento mesiac sme sa venovali najmä liturgickému zariadeniu v kostole – oltár /oltárna plachta, sviece, paténa, kríž, kalich/, svätostánok /cibórium a večné svetlo/, ambona /Sv. písmo/. Deti sa jednoduchým spôsobom oboznámujú so zariadením, ktoré nachádzajú v kostole. Po krátkej katechéze nasledujú tvorivé dielne, kde si deti rôznymi technikami vyrábajú predmety, o ktorých sa učili. Súčasťou stretnutia je aj krátka modlitba, učíme sa rozprávať s Pánom Bohom.

Danka CHYLÁ

Fotogaléria KDP

 

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.