Miništranti oslavovali svoj sviatok

Dňa 6. mája 2019 o 18:30 sme v Kostole sv. Jakuba slávili sv. omšu z príležitosti
sviatku sv. Dominika Savia, ktorý je patrónom všetkých miništrantov. Na sv. omši sa
zúčastnilo 20 chlapcov a mladých mužov, ktorí obetavo posluhujú pri oltári a pomáhajú pri
vysluhovaní sviatostí. Sv. omšu slávil kaplán Ivan Belko, ktorý pripomenul v homílii 4 zlaté
pravidlá, ktoré si osvojil Dominik Savio, keď pristúpil prvýkrát ku sv. prijímaniu: 1. Budem
často prijímať Eucharistiu a spovedať sa budem tak často, ako mi to dovolí môj spovedník, 2.
Budem svätiť sviatočné dni, 3. Budem si uctievať najsvätejšie mená Ježiš a Mária, 4. radšej
zomrieť ako zhrešiť.
Miništranti mali po sv. omši v priestoroch farského úradu pripravenú malú oslavu
a občerstvenie. Pán dekan im pri tejto príležitosti poďakoval za ich službu a obetavosť.
Pri svätej omši boli prítomní aj tretiaci zo ZŠ Dolinský potok a ZŠ Povina, ktorí 5.
mája 2019 prvýkrát prijať Božie Telo.
Všetkým miništrantom, ale aj našim tretiakom prajeme a vyprosujeme na príhovor sv.
Dominika Savia veľa milostí do života. Najmä ako sa svojím životom páčili Ježišovi.

I.B.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.