Sv. omša s Don Boscom

Posledný januárový deň sme si pripomenuli sviatok sv. Jána Bosca, kňaza a vychovávateľa, ktorý bol zakladateľom rehole saleziánov. V našom Centre sv. Jakuba sa snažíme viesť deti a mládež k láske k Pánu Bohu a žiť radostný život podľa saleziánskeho princípu.

Sv. omša, ktorú sme v tento deň spoločne slávili bola obetovaná za všetkých zamestnancov nášho Centra, animátorov, dobrovoľníkov, deti, mládež, darcov a všetkých Vás, ktorí naše centrum navštevujete. Bola zároveň vyjadrením vďaky, za všetky milosti a dary, ktoré Pán prostredníctvom vykonanej práce požehnáva. 

…slová sv. Jána Bosca: ,,Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“ Tak sa nebojme byť aj my odvážni a byť tu pre druhých s otvoreným srdcom a úsmevom na tvári tak ako Don Bosco. 

Ďakujeme, že ste aj vy súčasťou našej farskej rodiny a Centra sv. Jakuba. 🙂 

Fotogaléria TU

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.