Monthly Archive:: máj 2019

Mikuláš v Mamiklube

Sv. Mikuláš tento rok navštívil aj deti v Mamiklube. A neprišiel sám, ale aj s dvomi anjelmi. Deti so svojimi mamičkami sa zoznámili so sv. Mikulášom a strávili s ním príjemné dopoludnie. Jeho
Read More

Rodičovské večery

V našom centre prebiehal v mesiacoch november až december Kurz výchovy pre rodičov tínedžerov. Stretnutie sa vždy začalo prednáškou autorov kurzu. Následne rodičia v skupinkách diskutovali o problémoch výchovy, vypracovávali zaujímavé úlohy
Read More

Formácia detí

V sobotu 9. decembra sa stretli tretiaci v centre na ďalšom formačnom dni. Témou stretnutia boli Božie prikázania, hriech a svedomie. Cez Božieho muža Mojžiša dal Boh ľuďom
Read More