Monthly Archive:: január 2018

Predvianočné posedenie

V nedeľu 11. decembra mamičky z Mamiklubu v spolupráci s CVČ sv. Jakuba usporiadali predvianočné posedenie. V programe vystúpili mamičky so svojimi malými deťmi, piesňou nás obohatili mladí zo speváckeho zboru ZBZ a predstavili
Read More

Adventné dobrodružstvo

V sobotu 10. decembra sa stretli deti v CVČ sv. Jakuba. Počas doobedia hľadali indície: Božie kráľovstvo, modlitba, púšť, kožený odev, med a kobylky. Tie ich priviedli k postave Jána Krstiteľa. Spoločne
Read More